eu1169/2011

(EU) Nr. 1169/2011 atitiktis

Šis privalomas įstatymas įsigaliojo 2014 gruodžio 13 d.

Naujasis reglamentas įtvirtina Jūsų produkto duomenų pateikimo internete pakeitimus.

Tai padės maisto produktų ir gėrimų verslams, kuriems taikomas EU 1169/2011, pasiekti suderinamumą su reglamentų pakeitimais.

Jei esate gamintojas arba mažmenininkas ir norite sužinoti daugiau apie tai, kokios įtakos Jums turi 1169 ar rasti atsakymus į savo specifinius klausimus, pasinaudokite žemiau pateiktomis nuorodomis.

Esu mažmenininkas

Kaip (EU) Nr 1169/2011 paveiks mane?

Mažmenininkai ir gamintojai išvien atsakingi už teisiškai deramos produkto informacijos pateikimą internete.

Tuo metu, kai gamintojai turi atnaujinti ir pagaminti pakuotes sutinkamai su nauju ES reglamentu, susiję nuotolinio pardavimo reglamentai iš mažmenininkų reikalauja vartotojams pardavimo vietose be papildomo mokesčio pateikti informaciją apie maisto produktus ir gėrimus.

Naujasis reglamentas susiaurina mažmenininkų pasirinkimą, kokią informaciją apie produktus jie turi pateikti ir kaip ją pateikti.

Nuo 2014 gruodžio 13 su kiekvienu Jūsų parduodamu maisto produktu ir gėrimu turi būti aiškiai pateikiama privaloma informacija, įvardyta (EU) Nr 1169/2011.

Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, maisto produktų ir gėrimų pakuotės turi būti gamintojų atnaujintos užtikrinant, kad būtų pateikta privaloma informacija ir kad pagrindinės duomenų grupės būtų aiškios. Pažymėtina, kad dabar alergenai ingredientų sąraše turi būti išryškinti (paryškintu šriftu, kursyvu arba pabraukiant), turi būti pakeista tvarka maistinės vertės lentelėse; atitinkamai turi būti atnaujintos mažmenininkų žiniatinklio svetainės, kad atspindėtų šiuos pakeitimus.

Ką aš turiu daryti?

Mažmenininkai turi užtikrinti, kad:

Būtų pateikta visa privaloma informacija.

Ingredientai, alergenai ir maistingumo duomenys yra teisingai įforminti.

Digitely dirbs su visais Jūsų tiekėjais siekdama užtikrinti, kad Jums pateikiami duomenys atitiktų (EU) Nr 1169/2011 reikalavimus, o Jums liktų tik pasirūpinti savo žiniatinklio svetainės ar internetinės parduotuvės paruošimu atnaujinto turinio pateikimui.

Jūsų kaip mažmenininko rūpestis turi būti produktą aprašančių tinklalapių įforminimas siekiant, kad būtų aiškiai pateikta visa reikalinga Digitely paruošta informacija. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kiek įmanoma daugiau klientų-mažmenininkų, kad apsikeitimas informacija – nuo pakuotės iki atskiro tinklalapio – būtų kuo sklandesnis.

Siekiant užtikrinti, kad tekstas apie alergenus būtų tinkamai išryškintas, mažmenininkų žiniatinklio svetainės ar internetinės parduotuvės turės būti atnaujintos, kad įgalintų panaudoti reikiamą „Rich Text“ formatavimą, tokį kaip teksto užrašymas paryškintu šriftu, kursyvu ar pabraukiant.

Digitely supranta, kad techninių pakeitimų įgyvendinimas užima laiko, tad mes pasirūpinsime tarpiniais sprendimais, kad pereinamuoju laikotarpiu Jūsų duomenys būtų atitinkamai tvarkomi. Vienas iš tokių priemonių numato alergizuojančių ingredientų užrašymą didžiosiomis raidėmis [CAPS], kad Jūsų pateikiami duomenys atitiktų (EU) Nr 1169/2011 reikalavimus Jūsų svetainės atnaujinimo eigoje.

Jei turite klausimų ar yra reikalinga papildoma informacija ar konsultacija, prašome Jus susisiekti su Digitely arba kreiptis į Digitely vartotojų aptarnavimo atstovą.

Kas bus, jei aš nieko nedarysiu?

Tai yra ES direktyva, o ne laisvanoriška iniciatyva.
Jei neužtikrinsite atitikimo reglamentui (pavyzdžiui, nenumatysite privalomo laukelio), nebegalėsite legaliai savo internetinėje parduotuvėje pardavinėti maisto produktų ir gėrimų.

Esu gamintojas

Kaip (EU) Nr 1169/2011 paveiks mane?

Ant visų maisto produktų ir gėrimų pakuočių turi būti aiškiai pateikta privaloma informacija, įvardyta įstatyme (žr. toliau), ir ji turi būti naujai apiforminta – ingredientų sąraše paryškinti alergenai, o maistinės vertės lentelės pertvarkytos.

Gamintojai atsako už jų internetiniams mažmenininkams pateikiamų pakuočių atitikimą (EU) Nr 1169/2011 reikalavimams; jei duomenys apie produktą neatitinka teisinių reikalavimų, produktas negali būti parduodamas.

Ką aš turiu daryti?

Jums tereikia užtikrinti, kad Jūsų produkto pakuotė atitinka (EU) Nr 1169/2011 reglamento reikalavimus. Tada Digitely savo ruožtu užtikrins, kad internete Jūsų pateikti duomenys taip pat atitiktų naujuosius reikalavimus.

Jei Jūsų pakuotė jau pradėta atnaujinti, turite pasirūpinti, kad mes gautume atnaujinto produkto pakuotės varianto pavyzdžius. Tuomet mes įvesime atnaujintą pakuotės informaciją ir pateiksime reikiamu formatu, kad ji teisingai atsispindėtų mažmenininkų žiniatinklio svetainėse ar internetinėse parduotuvėse.

Mums labai padėtumėte informuodami, kada bus paruošti atnaujintos produkto pakuotės pavyzdžiai, tad prašome pranešti, ar šis procesas pradėtas ir kada jį planuojate baigti.

Jei kyla kokių nors neaiškumų dėl to, ką reikia pateikti ant pakuotės, prašome pasinaudoti žemiau pateikta nuoroda, paprašyti Digitely vartotojų aptarnavimo atstovo detalesnės informacijos arba susisiekti su Digitely.

Ar reikės už ką nors papildomai mokėti?

Tai priklauso nuo to, ar esate registruoto, ar nuosavo ženklo prekės gamintojas.

Registruoto ženklo prekių gamintojams

Jei reglamentas lemia, kad Jūs turite atnaujinti mažmenininkų sąrašuose jau esančio ir / arba produktų sąvade [Product Library] publikuoto produkto pakuotę, o toks atnaujinimas patenka į Jūsų 12 mėnesių prenumeratos laikotarpį, mokestis jau yra įskaičiuotas į vienkartinį metinį mokestį, kurį esate mums sumokėjęs už produktų informacijos (atvaizdų ir duomenų) sukūrimą, tvarkymą ir platinimą.

Nuosavų prekių gamintojams

Jūsų produkto pakuotės atnaujinimai bus apmokestinti standartiniu tarifu.

Kas bus, jei aš nieko nedarysiu?

Tai yra ES direktyva, o ne laisvanoriška iniciatyva. Jei neužtikrinsite atitikimo reglamentui, nebegalėsite pardavinėti savo produktų nei parduotuvėse, nei internetu nė vienoje ES šalyje, ir jos nebegalės būti minimos mažmenininkų žiniatinklio svetainėse ar internetinėse parduotuvėse.

Ar šis reglamentas taikomas nesupakuotam maisto produktui?

Nesupakuotam maisto produktui nėra taikomi visi reikalavimai, tačiau bet kuriuo atveju vartotojams turi būti pateikiama informacija apie alergenus tokiuose produktuose tiek prieš pirkimo sandorio sudarymą, tiek juos pristatant.

Kokia būtent maistinės vertės informacija turi būti pateikiama?

Privaloma pateikti šią informaciją: energinė vertė (kJ), energinė vertė (kcal), bendrai riebalų (g), sočiųjų riebalų rūgščių (g), angliavandenių (g), cukrų (g), baltymų (g) ir druskos (g), tačiau gali būti pateikiama informacija ir apie kitas maistines medžiagas. Detalesnę informaciją rasite pasinaudoję nuoroda šio skyriaus gale.

Kaip elgtis su sudėtiniais paketais?

Privaloma informacija turi būti pateikta ant pakuotės, kurioje produktą gauna vartotojas. Sudėtinių paketų atveju informacija turi būti pateikta tik ant išorinės pakuotės, išskyrus atvejus, kai viduje esančios pakuotės skirtos atskirai perparduoti vartotojams – tokiu atveju ir ant viduje esančių pakuočių turi būti pateikta privaloma informacija.

Ar visi ingredientai turi būti paryškinti?

Jei ingredientas turi alergeno, tik alergizuojantis ingredientas, toks kaip pieno milteliai ar sojų miltai, turi būti paryškintas.

Ką daryti, jei ant pakuotės nėra vietos privalomiems duomenims?

Jei didžiausio produkto pakuotės paviršiaus plotas yra mažesnis nei 10 cm2, ingredientų sąrašas gali būti nepateikiamas, tačiau privalo būti pateiktas pranešimas apie alergenus formatu „Sudėtyje yra alergeno pavadinimas“, išskyrus atvejus, kai pats maisto produkto pavadinimas aiškiai įvardija atitinkamą svarbią medžiagą.


Detalesnė informacija


Žemiau pateikta nuoroda į gausius su EU 1169/2011 susijusios papildomos informacijos, įskaitant specifinius patarimus apie maistingumo ir ingredientų žymėjimą bei pastabas apie akronimų ir simbolių naudojimą, šaltinius.

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_en.pdf

Kas yra (EU)Nr 1169/2011?

(EU) Nr 1169/2011 yra nauja Europos Sąjungos direktyva, keičianti būdą, kaip gamintojai ir mažmenininkai turi pateikti informaciją apie maisto produktus ir gėrimus Europos Sąjungoje.

2014 m. gruodžio mėn. įsigaliosiantis įstatymas atspindi siekį standartizuoti maisto produktų žymėjimą ir padaryti jį aiškesniu. Tiekėjai privalės atnaujinti savo produktų pakuotes, kad šios atitiktų naujus reikalavimus, tuo tarpu nuotolinio pardavimo reglamentai ir mažmenininkus įpareigos pasirūpinti, kad jų internetinės parduotuvės atitiktų tuos pačius standartus.

Kokie yra tie reikalavimai?

Vartotojams prieš pirkimą – tiek tiesiogiai, tiek per mažmenininkų internetines parduotuves – turi būti pateiktas gana didelis kiekis informacijos apie maisto produktus. Turi būti pateikta tokia minimali informacija:

a. maisto produkto pavadinimas;
b. ingredientų sąrašas;
c. bet koks ingredientas ar pagalbinė apdorojimo priemonė, įvardytas II priede [Annex II*] arba gautas iš medžiagos ar produkto, įvardyto II priede [Annex II*], sukeliantis alergiją ar netoleravimą, naudotas gaminant ar paruošiant maisto produktą ir liekantis galutiniame produkte, kad ir pakeistoje formoje;
d. tam tikrų ingredientų ar ingredientų kategorijų kiekis;
e. grynasis maisto produkto kiekis;
f. trumpiausias galiojimo terminas arba „sunaudoti iki datos“ (tai neturi būti pateikiama mažmenininko interneto parduotuvėje – žr.** žemiau);
g. bet kokios specifinės laikymo ir / arba vartojimo sąlygos;
h. maisto produktų verslo subjekto, paminėto 8(1)* skyriuje, pavadinimas ir adresas;
i. kilmės šalis arba kilmės nuoroda (provenencijos vieta) kaip nurodyta 26* skyriuje;
j. vartojimo instrukcija, kai be tokios instrukcijos būtų sudėtinga tinkamai vartoti maisto produktą;
k. gėrimams, turintiems alkoholio daugiau nei 1,2% tūrio – esama alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais;
l. maistinės vertės deklaracija;

Nuo 2014 m. Gruodžio 13 d. visus šiuos duomenis yra privaloma pateikti vartotojams ant produkto pakuotės arba produkto apraše internetinėje parduotuvėje – aiškiai, gerai matomoje vietoje ir be papildomo mokesčio.

*Nuorodos pateiktos pilname įstatyme.

** „Sunaudoti iki datos“ neprivalo būti pateikiama žiniatinklio svetainėse ar internetinėse parduotuvėse.

Ką aš turiu daryti?

Paprastai tariant, gamintojai turi užtikrinti, kad duomenys, kuriuos jie pateikia mažmenininkams atitinka (EU) Nr 1169/2011 reikalavimus, o mažmenininkai – kad atnaujinta informacija apie produktą būtų tinkamai pateikta internete.

Digitely gali padėti: savo patirtį duomenų rinkimo ir platinimo srityje mes naudosime siekdami kiek įmanoma pagelbėti gamintojams ir mažmenininkams – tiesiog atsiųskite mums savo naujos, šiuos reikalavimus atitinkančios pakuotės pavyzdį, ir mes pasirūpinsime visu kitu.